Det är så, så lätt att fastna i negativa känslor och tankar! Varför är det inte lika lätt att fastna i de positiva??? Tänk vad bra det hade varit! Och vad enkelt allt hade blivit!

Jag vet att jag är bra på att tänka och känna: Det löser sig! Och oftast gör det det! Men när man befinner sig mitt upp i en sorg och en längtan, förtvivlan och hopp, då är det inte lika lätt att tänka att det löser sig…Hoppet, förstås, säger ju alltid till en att saker löser sig! Det är ju det hoppet handlar om! Och hoppet är också det sista som lämnar oss…

Men krasst sett…Om tre av fyra ord bär med sig negativa känslor och ett av fyra ord bär med sig positiva känslor, så är det rätt enkelt att se varthän trappan leder…

Och om man ser det som en trappa, så finns också möjligheten att vända uppåt!
 
Ska man se det riktigt hoppfullt, precis som i The Secret, så väger en positiv tanke lika mycket som tio negativa!

En kan ju hoppas på det!;-)

Hopp, IVF, Känslor, Längtan, Ofrivillig barnlöshet, Sorg,